Bữa ăn tối hàng năm

Vào ngày 4 tháng 1, Bữa tối Thường niên được tổ chức để chào mừng năm mới. CEO đã có bài phát biểu cảm ơn những đóng góp của các thành viên trong gia đình trong năm qua và trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc. Với những nỗ lực của tất cả, chúng tôi đã có kết quả hoạt động xuất sắc trong năm 2019, bao gồm doanh thu miễn thuế, thành viên của nhân viên cũng như cải tiến kỹ thuật, v.v.

Annual dinner1
Annual dinner2
Annual dinner3
Annual dinner4

Thời gian đăng: 27-9-2020